ชื่อ - นามสกุล :นายปรีชา ชุมดี
ตำแหน่ง :สาธารณสุขอำเภอปะเหลียน
หน้าที่หลัก :ผู้บริหาร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :